Rehacom

RehaCom

Rehabilitacja wspomagana komputerem.

Terapeutycznym celem metody RehaCom jet poprawa sprawności funkcji poznawczych mózgu przy wszystkich rodzajach zaburzeń (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa).

Procedury treningowe systemu pozwalają poprawić sprawność psychiczną u pacjentów z dysfunkcjami poznawczymi, spowodowanymi różnymi przyczynami.

Dla kogo metoda RehaCom?

Treningi metodą RehaCom są wskazane dla dzieci i dorosłych, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych spowodowanych ogniskowym lub uogólnionym uszkodzeniem mózgu:
  • zaburzenia pamięci słownej i bezsłownej
  • zaburzenia uwagi i koncentracji
  • zaburzenia logicznego myślenia
  • zaburzenia percepcji i kojarzenia
  • zaburzenia pamięci i rozpoznawania twarzy
  • zaburzenia czasu reakcji
  • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • zaburzenia funkcji planowania
  • zaburzenia funkcji poznawczych po udarze i wylewie.

Jak działa metoda RehaCom?

Pacjent trenuje za pomocą specjalnego panelu, który umożliwia również rehabilitację osób z problemami w zakresie koordynacji ruchowej. Metoda RehaCom zawiera zestaw przyjaznych treningów reedukacyjnych opracowanych na podstawie badań neuropsychologów z Wiednia.
Zaletą systemu RehaCom jest możliwość dostosowania trudności zadania do możliwości i percepcji pacjenta. Zasada ta zakłada, że aby pacjent był pozytywnie zmotywowany podczas treningu, zadanie nie może być ani zbyt trudne, ani zbyt łatwe. Następną zaletą programu ćwiczeń jest jego wielowymiarowość. Jeśli na przykład osoba ćwiczy uwagę, do programu ćwiczeń mogą być stopniowo włączane zadania związane z ćwiczeniem sprawności innych funkcji, jak np. pamięć krótkoterminowa czy rozwiązywanie problemów.
Kiedy pacjent prawidłowo rozwiąże zadanie, dostaje pozytywną informację zwrotną. Jeśli popełni błąd, otrzymuje pomoc i informacje dodatkowe. Jest to koncepcja zgodna z zasadami psychologii uczenia się.

 

 

 

 

W zajęciach z Rehacom uczestniczą dzieci z AMISIA. Dzięki programowi Rehacom dzieci usprawnią koncentracje uwagi i pamięci poprzez zabawę. Indywidualna praca z dzieckiem dostosowana jest do jego możliwości dzięki poziomom trudności zadań.