Specjaliści

Kładziemy ogromny nacisk na kwalifikacje i kompetencje naszych terapeutów. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w szczególności autystycznym wymaga nie tylko wykształcenia kierunkowego, lecz również doświadczenia, które często zdobywa się latami. Terapeuci tworzący nasz zespół to osoby pełne pasji i zaangażowania, które stale pogłębiają swoją wiedzę.

Wszyscy, również ci młodsi stażem, korzystają z wiedzy i doświadczenia pozostałych kolegów. Uczestniczą też w licznych szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, ciągle podnosząc swoje kwalifikacje, a ich praca podlega stałej superwizji.

Naszą przedszkolną kadrę tworzą wyłącznie psycholodzy dziecięcy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci SI, dogoterapeuci, którzy ściśle ze sobą współpracują zapewniając naszym przedszkolakom wszechstronną opiekę. Wsparciem w kompleksowej terapii służą liczni specjaliści z Niepublicznej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej AMI i Ośrodka Rehabilitacji dzieci AMI.

Tym, co nas wyróżnia są możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z terapeutami różnych specjalności, profesjonalne podejście do wykonywanej pracy oraz ciepło, jakim obdarzani są nasi mali podopieczni, a także możliwość wsparcia całej rodziny.

Zachęcamy do konsultowania swoich decyzji ze specjalistami, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Nasza Kadra:

Anna Rutkowska – Dyrektor Przedszkola

Magdalena Muzyka-Maciejak – Koordynator ds. ewaluacji i spraw pedagogicznych


Nasze Grupy:

JEŻYKI

Grupa I

Wychowawcą w I grupie Jeżyków jest mgr Monika Janowska. Absolwentka kierunku pedagogika w specjalności Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna WSP Łódź  i  Pedagogiki w specjalności pedagogika wieku dziecięcego UŁ Wydział Nauk o Wychowaniu. Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej studiów podyplomowych kierunek Oligofrenopedagogika.

Ukończone kursy:

 • Warsztaty „Tworzenie ćwiczeń w programie do tablicy interaktywnej Interwrite WorSpace”,
 • Szkolenie „Nowy system informacji oświatowej w praktyce”,
 • Szkolenie „MAKATON – Program Komunikacji Rozwoju”.

 

W pracy wychowawczej grupę wspiera pani Paulina Poklasińska absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne – licencjat. Obecnie studentka Uniwersytetu Łódzkiego studia podyplomowe Oligofrenopedagogika.

Ukończone kursy:

 • Kierownik Wycieczek Szkolnych,
 • Szkolenie „ABC Spektrum Autyzmu”
 • Szkolenie „MAKATON – Program Komunikacji Rozwoju”,
 • Szkolenie „Od sensoryki do matematyki, czyli wspieranie integracji sensorycznej i kompetencji matematycznych”.

 

W pracy wychowawczej grupę wspiera również pani Marta Rychlik absolwentka Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna – licencjat. Obecnie studentka Społecznej Akademii Nauk na Wydziale Humanistycznym na kierunku Wychowanie Wczesnoszkolne i Przedszkolne – studia magisterskie.

Ukończone kursy:

 • Kurs na wychowawcy kolonijnego,
 • Szkolenie „MAKATON – Program Komunikacji Rozwoju”,
 • Szkolenie „Od sensoryki do matematyki, czyli wspieranie integracji sensorycznej i kompetencji matematycznych”.

 

Grupa II

Wychowawcą w II grupie Jeżyków jest mgr Anna Przybylska absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka pedagogiki w zakresie opieki i terapii pedagogicznej oraz pracy socjalnej. Pani Anna ukończyła studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Ukończone kursy:

 • „Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu”,
 • Terapia ręki I i II stopnia,
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”,
 • Kurs na wychowawcę kolonijnego,
 • „Trening jedzenia”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczne interwencje behawioralna”,
 • Kierownik wycieczek szkolnych,
 • Szkolenie „Budowanie koalicji na rzecz rozwoju dzieci – współpraca i komunikacja z rodzicami”,
 • Szkolenie „Drama jako metoda skutecznego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolu”,
 • Szkolenie „MAKATON – Program Komunikacji Rozwoju”,
 • Szkolenie „Od sensoryki do matematyki, czyli wspieranie integracji sensorycznej i kompetencji matematycznych”.

 

W pracy wychowawczej grupę wspiera mgr Joanna Topolska-Bryl absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Obecnie studentka Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe.

Ukończone kursy:

 • „Trening jedzenia”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczne interwencje behawioralna”,
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • Kurs „Wprowadzenie do pedagogiki zabawy”,
 • Szkolenie „Jak komunikować się z rodzicami w sytuacjach trudnych”,
 • Szkolenie „MAKATON – Program Komunikacji Rozwoju”,
 • Szkolenie „Od sensoryki do matematyki, czyli wspieranie integracji sensorycznej i kompetencji matematycznych”.

 

 


SÓWKI

Grupa III

Wychowawcą w grupie Sówek jest mgr Paulina Trzaskowska absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku Pedagogika – Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe Oligofrenopedagogika w Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla w Krakowie oraz Diagnoza, Terapia Pedagogiczna i Wczesne Wspomaganie Dziecka w Społecznej Akademii Nauk Łódź.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia ręki I i II stopnia – „Diagnoza i Prowadzenie Zajęć z Terapii Ręki”,
 • Trener Sensoplastyki I stopnia,
 • Trener Edukacji Włączającej,
 • Kynoterapia – metoda wspomagająca edukację, terapię i rehabilitację dzieci z wyzwaniami rozwojowymi,
 • Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”,
 • Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • „Trening jedzenia”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczne interwencje behawioralna”,
 • „Metoda Warnkego – trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni”,
 • 3-modułowy kurs bazowy z zakresu Terapii Behawioralnej.

 

W pracy wychowawczej grupę wspiera pani Maja Haładaj studentka Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego  oraz kierunku Oligofrenopedagogika z Terapią i Diagnozą Pedagogiczną w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Ukończone kursy:

 • „Trening jedzenia”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczne interwencje behawioralna”,
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System – Poziom 1”.

 


SÓWKI

Grupa IV

Wychowawcą grupy IV jest mgr Małgorzata Dutkowska. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu – kierunek pedagogika, specjalizacja resocjalizacja oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności – wydział Pedagogika i Promocja Zdrowia, kierunek pedagogika, specjalizacja szkolna terapia pedagogiczna. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego – studia podyplomowe w zakresie Terapia Zajęciowa. Pani Małgorzata ukończyła studia podyplomowe Oligofrenopedagogika (Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) i Wspomaganie Rozwoju oraz Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu w Ośrodku Szkoleniowo-Doradczym EduLabor.

Ukończone kursy:

 • 3-modułowy kurs bazowy z zakresu Terapii Behawioralnej,
 • udział w grupowych treningach balintowskich,
 • ,,Kształtowanie umiejętności życiowych, społecznych i motywacyjnych osób niepełnosprawnych – treningi nawyków celowej aktywności”,
 • ,,Agresja wśród osób niepełnosprawnych w ośrodkach wychowawczych”,
 • ”Wypalenie zawodowe osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi”,
 • ,,Osoba chora psychicznie, jako klient pomocy społecznej”,
 • „ Nowoczesne formy terapii i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie”,
 • „ Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych”,
 • „Kompetencje społeczne w praktyce pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy” doskonalący umiejętności kształtowania relacji z podopiecznymi,
 • „ Diagnoza w zespołach otępiennych i chorobie Alzheimera”,
 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • „Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu”,
 • „Ochrona Danych Osobowych”,
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”,
 • Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień. (MRM) Mobilna Rekreacja Muzyczna,
 • „Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem”,
 • Certyfikat ARTETERAPIA – Centrum Szkoleń Cognitus,
 • „Trening jedzenia”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczne interwencje behawioralna”,
 • Szkolenie „MAKATON – Program Komunikacji Rozwoju”,
 • Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych”,
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System – Poziom 1”.

 

Wychowawca jest również mgr Wioleta Przybylak nauczyciel kontraktowy Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego kierunek Pedagogika Wieku Dziecięcego. Ukończyła studia podyplomowe kierunek Oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Ukończone kursy:

 • „Domowe laboratorium, czyli doświadczenia przyrodnicze w domu, szkole i przedszkolu”,
 • „Wykorzystanie tablicy multimedialnej do zajęć z przedszkolakami”,
 • „Gry i zabawy rozładowujące agresję”,
 • „Zastosowanie integracji sensoryczne w pracy z dziećmi”,
 • „Zajęcia rytmiczne w przedszkolu”,
 • Obsługa Libre Office w zakresie wykorzystania Word i Excel w pracy nauczyciela,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczne interwencje behawioralna”,
 • Szkolenie „MAKATON – Program Komunikacji Rozwoju”.

BIEDRONKI

Grupa V

Wychowawca mgr Justyna Bartold absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, pedagog szkolny, surdopedagog. Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej studiów podyplomowych kierunek Oligofrenopedagogika.

Ukończone kursy:

 • „Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej”,
 • „Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”,
 • „Terapia osób ze spektrum autyzmu”,
 • Terapia Ręki,
 • 3-modułowy kurs bazowy z zakresu Terapii Behawioralnej,
 • „Tworzenie ćwiczeń w programie do tablicy interaktywnej Interwrite WorSpace”,
 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • „Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu”,
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”,
 • I i II stopień Kursu języka migowego PJM,
 • „Trening jedzenia”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczne interwencje behawioralna”,
 • Szkolenie „MAKATON – Program Komunikacji Rozwoju”,
 • Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych”,
 • Szkolenie „Od sensoryki do matematyki, czyli wspieranie integracji sensorycznej i kompetencji matematycznych”,
 • Szkolenie „My i nasz przedszkolny świat, czyli emocje i kompetencje społeczne dzieci”,
 • Szkolenie ” Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu w szkole podstawowej”,
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System – Poziom 1”.

 

W pracy wychowawczej grupę wspiera mgr Paulina Dąbrowska absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – studia licencjackie kierunek Pedagogika w Zakresie Profilaktyki i Animacji Społeczno-Kulturalnej, studia magisterskie kierunek Terapia i opieka Pedagogiczna. Ukończyła studia podyplomowe Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Łódzkim.

Ukończone kursy:

 • Terapia ręki I i II stopnia,
 • „Trening jedzenia”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczne interwencje behawioralna”,
 • Szkolenie „MAKATON – Program Komunikacji Rozwoju”,
 • Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych”,
 • Szkolenie „Od sensoryki do matematyki, czyli wspieranie integracji sensorycznej i kompetencji matematycznych”,
 • Szkolenie „My i nasz przedszkolny świat, czyli emocje i kompetencje społeczne dzieci”,
 • Szkolenie ” Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu w szkole podstawowej”.

 


BIEDRONKI

Grupa VI

Wychowawcą w starszej grupie Rocznego Przygotowania Przedszkolnego mgr Agata Michnik absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – studia licencjackie Wydział Nauk Geograficznych – Geografia Ogólna, studia magisterskie Wydział Nauk Pedagogicznych kierunek Opieka i Terapia Pedagogiczna.Obecnie studentka studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna w Centrum Rozwoju i Edukacji w Łodzi.

Ukończone kursy:

 • Terapia ręki I i II stopnia,
 • „Trening jedzenia”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczne interwencje behawioralna”,
 • Kierownik wycieczek szkolnych,
 • Szkolenie „MAKATON – Program Komunikacji Rozwoju”,
 • Szkolenie „Od sensoryki do matematyki, czyli wspieranie integracji sensorycznej i kompetencji matematycznych”,
 • Szkolenie „My i nasz przedszkolny świat, czyli emocje i kompetencje społeczne dzieci”,
 • Szkolenie ” Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu w szkole podstawowej”.

W pracy wychowawczej grupę wspiera pani Kinga Gołdyn absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne – studia licencjackie. Obecnie studentka Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej  oraz Oligofrenopedagogiki na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu.

Ukończone kursy:

 • „Trening jedzenia”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczne interwencje behawioralna
 • Szkolenie „MAKATON – Program Komunikacji Rozwoju”,
 • Szkolenie „Od sensoryki do matematyki, czyli wspieranie integracji sensorycznej i kompetencji matematycznych”,
 • Szkolenie „My i nasz przedszkolny świat, czyli emocje i kompetencje społeczne dzieci”,
 • Szkolenie ” Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, spektrum autyzmu w szkole podstawowej”,
 • Konferencja „Rozwijanie kompetencji społecznych, moralnych i emocjonalnych uczniów klas I – III z wykorzystaniem literatury i stymulacji emocjonalnej”.

 

 


MYSZKI

Grupa VII

Wychowawcą jest mgr  Marzena Jakubowiak. Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej  w Łodzi na kierunku Pedagogika praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza. Pani Marzena ukończyła studia podyplomowe Oligofrenopedagogika (Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) i Wspomaganie Rozwoju oraz Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu w Ośrodku Szkoleniowo-Doradczym EduLabor.

Ukończone kursy/szkolenia:

 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • Kierownik Wycieczek Szkolnych,
 • „Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu”,
 • „ARTETERAPIA – Terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą”,
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”,
 • Sensoplastyka® trener 1 stopnia,
 • MNRI® Terapia Neurotaktylna,
 • „Trening jedzenia”,
 • „Rozwijanki – Maluchy na 4 pory roku”,
 • Szkolenie „Od sensoryki do matematyki, czyli wspieranie integracji sensorycznej i kompetencji matematycznych”,
 • Szkolenie „Picture Exchange Communication System – Poziom 1”.

 

Wychowawcę wspomaga pani Milena Dembowska studentka Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Łódzkim – studia licencjackie.

Ukończone kursy:

 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • „Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu”,
 • „ARTETERAPIA – Terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą”,
 • Sensoplastyka® trener 1 stopnia,
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”
 • „Trening jedzenia”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczne interwencje behawioralna”,
 • „Rozwijanki – Maluchy na 4 pory roku”.

Dodatkowo w Przedszkolu „AMIŚ” zajęcia prowadzą specjaliści:

 

mgr Paweł Maciejewski mgr fizjoterapii,

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Fizjoterapii, posiada przygotowanie pedagogiczne,

Ukończone kursy:

 • Integracja odruchów dynamicznych i Posturalnych cz. I,
 • Integracja odruchów dynamicznych i Posturalnych cz. II,
 • Integracja odruchów Ustno – Twarzowych,
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy pod kierownictwem Sabina Lizak,
 • Kurs PNF podstawowy pod kierownictwem Attila Szabo,
 • Terapia ręki I i II stopień,
 • Szkolenie w zakresie zastosowania ortezy dynamicznej DUNAG 02,
 • Kurs Taping Rehabilitacyjny R.Słoniak, T.Tittinger,
 • Kurs masażu klasycznego firmy „TRIGGER”,
 • NDT Bobath Basic.

mgr Arkadiusz Rutkowski Oligofrenopedagog, Dogoterapeuta

Ukończone kursy:

 • Diagnoza i stymulacja neurorozwoju dziecka,
 • Terapia Taktylna i sensoryczno-prioreceptywna stymulacja odruchów niemowlęcych w ramach programu MNRI,
 • Integracja odruchów dynamiczny i posturalnych z całościowym systemem ruchu ciała cz I w ramach programu MNRI,
 • Integracja odruchów dynamiczny i posturalnych  cz II w ramach programu MNRI,
 • Integracja sfery ruchowej i emocjonalnej wg metody dr AS.Masgutowej Techniki pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi,
 • Diagnozowanie odruchów dynamicznych i posturalnych cz I,
 • Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych w ramach programu MNRI,
 • Integracja odruchów twarzy w ramach programu MNRI,
 • Ruchy archetypowe i rozwój psychomotoryczny w ramach programu MNRI,
 • Terapia Taktylna w ramach programu MNRI,
 • Sala doświadczania świata a rozwój percepcji w terapii osób niepełnosprawnych,
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36m.ż.,
 • ADHD Nadpobudliwość psychoruchowa,
 • Treser psów.

Prowadzący zajęcia dogoterapii w oparciu o integrację odruchów i terapię taktylną podczas międzynarodowych turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej.


mgr Martyna Mielczarek-Rudo Surdopedagog, Tyflopedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika resocjalizacyjna i Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Surdopedagogika, Tyflopedagogika.

Ukończone kursy:

 • Terapia ręki- wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych,
 • Integracje Odruchów Wzrokowo Słuchowych wg metody S. Masgutowej,
 • Terapia Neurotaktylna wg metody S,Masgutowej,
 • Diagnoza i Terapia Ręki- szkolenie I i II stopnia,
 • Wykorzystanie elementów metody werbo- tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy 3 części,
 • I –poziom elementarny kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych,
 • II- poziom elementarny kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych,
 • I- poziom elementarny- kurs języka migowego (PJM 1),
 • II- poziom elementarny- kurs języka migowego (PJM2),
 • Trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem systemu RehaCom,
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • Terapia osób ze spektrum autyzmu,
 • Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabowidzących,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczne interwencje behawioralna”,
 • Szkolenie „MAKATON – Program Komunikacji Rozwoju”.

mgr Marta Maciejewska Neurologopeda, Oligofrenopedagog

Absolwentka Akademii Jana Długosza na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Neurologopedia, Dodatkowo ukończone studia z zakresu oligofrenopedagogiki.

Ukończone kursy :

 • Metoda werbalno Tonalna,
 • Logorytmika,
 • integracja Odruchów Ustno – Twarzowych,
 • Integracja Odruchów Wzrokowo Słuchowych,
 • Terapia Taktylna,
 • Wpływ muzyki klasycznej na rozwój mowy dziecka,
 • Tarapia ręki I II stopnia,
 • Trening żywienia,
 • Terapia Behawioralna, czytanie symultaniczno sekwencyjne,
 • Kinesy taping w logopedii,
 • Metody wywoływania głosek,
 • Nowa jakość w pracy z osobami z ASD,
 • Szkolenie „MAKATON – Program Komunikacji Rozwoju”.

mgr Klaudia Smolarek Logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Logopedia z audiologią w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Posiada • zaświadczenie UŁ uprawniające do pracy w placówkach oświatowych w ramach przygotowania pedagogicznego.

Ukończone kursy:

 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji”,
 • „Umiejętności praktycznych z zakresu audiologii”,
 • „Animator zabaw dziecięcych”,
 • „Trening jedzenia”,
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczne interwencje behawioralna”,
 • Szkolenie „MAKATON – Program Komunikacji Rozwoju”.