Oferta

Zajęcia przedszkolne

Zajęcia przedszkolne prowadzone są zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pracujemy w oparciu o różne program wychowania przedszkolnego dostosowując odpowiednio do naszych pociech.

Nasze przedszkolaki codziennie uczestniczą w zajęciach kalendarzowych, gdzie zapoznają się z charakterystycznymi dla danej pory roku zjawiskami. Mają okazję doświadczyć ich wielozmysłowo, dotykając przedmiotów związanych z daną porą roku, wąchając olejki zapachowe, słuchając odgłosów zwierząt i grając na instrumentach. Obserwują pogodę i zapoznają się z cyklem dni tygodnia i miesięcy .

Codziennie prowadzone są zajęcia z kolejnych bloków tygodniowych,  gdzie dzieci zapoznają się z tematami wynikającymi z programu przedszkolnego. Po zapoznaniu się z tematami kolejnego bloku, dzieci uczestniczą w zabawach rozwijających dane zagadnienie, między innymi w zabawach plastycznych, ruchowych i ćwiczeniach grafomotorycznych. W trakcie zajęć wykorzystywane są m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego bazująca na pracy Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu czy Programy Aktywności Knill.

W ramach zajęć grupowych maluchy codziennie uczestniczą w zabawie swobodnej i kierowanej, gdzie bazując na aktualnych możliwościach dziecka rozwijana jest zabawa (konstrukcyjna, tematyczna, „na niby”), umiejętność organizacji  i kompetencje społeczne (zapraszanie do zabawy, dzielenie się zabawkami itp).

Każdy z naszych przedszkolaków objęty jest dodatkowo indywidualnie przystosowanym do jego potrzeb programem specjalistycznych zajęć terapeutycznych – codziennie korzysta zarówno z terapii indywidualnej, jak i grupowej.

 

Zajęcia specjalistyczne indywidualne:

Zajęcia indywidualne dobierane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowane do możliwości dzieci.

Zajęcia specjalistyczne grupowe:

Zajęcia grupowe:

 

W Punkcie Przedszkolnym AMIŚ prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne.

Zajęcia grupowe:

  • zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, w czasie których realizowane będą założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  • zajęcia muzyczno-rytmiczne,
  • zajęcia plastyczne;
  • nauka samoobsługi i samodzielności,
  • spacery i zabawy na świeżym powietrzu,
  • wycieczki poza teren przedszkola.