Terapie

RehaCom Rehabilitacja wspomagana komputerem. Terapeutycznym celem metody RehaCom jet poprawa sprawności funkcji poznawczych mózgu przy wszystkich rodzajach zaburzeń (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa). Procedury treningowe systemu pozwalają poprawić sprawność psychiczną u pacjentów z dysfunkcjami poznawczymi, spowodowanymi różnymi przyczynami. Dla kogo metoda RehaCom? Treningi metodą RehaCom są wskazane dla dzieci i dorosłych, u których występują zaburzenia […]

Czytaj dalej

Codziennie nasi specjaliści walczą wraz ze swoimi podopiecznymi o ich lepsze jutro. Dzięki regularnej, intensywnej rehabilitacji nasze Amisiaki ćwiczą swoją sprawność, pokonują kolejne przeszkody na drodze do samodzielności.       Rehabilitacji ruchowa w przedszkolu to szereg oddziaływań stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń, gier ruchowych.  Mają one na celu wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych […]

Czytaj dalej

Terapia dr S. Masgutowej pozwala skutecznie rozluźnić napięcia mięśni, ścięgien i stawów w obszarze ustno- twarzowym. Jej efektywność jest doceniana przez terapeutów i rodziców. Integracja Odruchów Twarzy jest jednym z elementów całościowej metody dr S. Masgutowej. Warsztat ten stanowi podstawę w pracy logopedów i neurologopedów.     CZYM SĄ ODRUCHY TWARZY? Twarz jest bardzo istotnym […]

Czytaj dalej

Terapia psychologiczna W ogólnym stwierdzeniu, pracę psychologa przedszkolnego można ująć, jako otaczanie opieką psychologiczną wszystkich dzieci, uczęszczających do przedszkola. Czyimi problemami zajmuje się psycholog przedszkolny? dzieci                                       rodziców                               nauczycieli Podstawowe działania psychologa: prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi  rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia; […]

Czytaj dalej

Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej jest koncepcją opartą na badaniach i doniesieniach naukowców, którzy łączą zachowanie człowieka z procesami zachodzącymi w jego mózgu. Metoda bazuje również na podstawowych założeniach neurologii, integracji sensorycznej oraz psychologii. Podczas terapii taktylnej poprzez wykorzystanie różnych technik masażu dochodzi do stymulacji receptorów znajdujących się w skórze oraz aktywacji rozwoju […]

Czytaj dalej

  Terapia behawioralna (Applied Behavior Analysis ABA) jest podstawową formą terapii edukacyjnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, proponowaną przez Przedszkole AMIŚ. Specyfika zaburzeń funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmemu przede wszystkim w sferze kontaktów społecznych i komunikacji, stanowi ogromne wyzwanie dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Wiele tradycyjnych form oddziaływania terapeutycznego okazuje się nieskutecznych w zetknięciu z tak szerokim zakresem deficytów rozwojowych. […]

Czytaj dalej

Terapia tyflopedagogiczna U dzieci słabowidzących przed przystąpieniem do terapii należy określić w jakim stopniu dziecko wykorzystuje wzrok w znanym sobie środowisku oraz w nowych miejscach. Należy określić mocne i słabe strony funkcjonowania wzrokowego dziecka. Na diagnozę składa się obserwacja dziecka w sytuacjach zadaniowych w różnych warunkach (przy różnym poziomie oświetlenia, w znanym i nieznanym otoczeniu) […]

Czytaj dalej

Umiejętność prawidłowej komunikacji to jedna ze zdolności człowieka bez której ciężko sobie wyobrazić prawidłowe funkcjonowanie. Dlatego w naszej placówce w AMI na wszystkich cierpiących na trudności związane z mową czeka neurologopeda. Terapeuta podczas zajęć z pacjentami w każdym wieku korzysta ze znanych metod terapii i ćwiczeń głosowych, oddechowych i całego aparatu artykulacyjnego. W razie potrzeby […]

Czytaj dalej

Terapia surdopedagogiczna skierowana jest do dzieci z wadą słuchu (w tym z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego CAPD) oraz zaburzeniami mowy wynikającymi z wady słuchu. Głównym jej celem jest rozwijanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności komunikacji, uwrażliwienie resztek słuchowych oraz trening słuchowy. Ponadto terapia surdopedagogiczna pozwala na stymulację rozwoju poznawczego oraz emocjonalno – społecznego. Terapia obejmuję m. […]

Czytaj dalej

Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji. Jej doskonałość polega na tym, że służy nam jako silne narzędzie do popychania, podnoszenia ciężarów, siłowania się, a jednocześnie potrafi wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy takie jak szycie czy pisanie. Ta szeroka specjalizacja kończyn sprawia, że to w głównej mierze ich sprawność […]

Czytaj dalej

Load more