Rehabilitacja

Codziennie nasi specjaliści walczą wraz ze swoimi podopiecznymi o ich lepsze jutro. Dzięki regularnej, intensywnej rehabilitacji nasze Amisiaki ćwiczą swoją sprawność, pokonują kolejne przeszkody na drodze do samodzielności.

 

 

 

Rehabilitacji ruchowa w przedszkolu to szereg oddziaływań stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń, gier ruchowych.  Mają one na celu wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem OUN, minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, wspomaganie jego rozwoju psychomotorycznego, korygowanie ewentualnych zaburzeń w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, wpływają również na ogólną poprawę rozwoju umysłowego dziecka. Zajęcia są prowadzone indywidualnie.

Głównym jej celem jest rozwijanie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dziecka. W trakcie współpracy z wychowankiem, wykorzystuje się różne metody terapeutyczne, diagnozując i dopasowując możliwe terapie do indywidualnych  potrzeb dziecka.

Dziękujemy wszystkim specjalistą, którzy z wielkim zaangażowaniem pomagają spełniać dziecięce marzenia!