2018.02.16. Jeżyki w Filharmonii

Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno na zajęciach wybraliśmy się do filharmonii. Grupa Jeżyków przeniosła się w świat muzyki i instrumentów. Dzieci poznawały nazwy i dźwięk wydawany przez instrumenty oraz uczyły się rozpoznawać instrumenty na rysunkach. Amisiaki oglądały na tablicy multimedialnej koncert noworoczny z filharmonii wiedeńskiej. Podczas oglądania koncertu dzieci mogły zagrać na instrumentach. Następnie przedszkolaki według własnego pomysłu naśladowały dźwięk wykorzystując kolorowe chusty.