Zajęcia dodatkowe: Gimnastyka dla SMYKA

Dziecko ma naturalną potrzebę ruchu, którą z czasem zaczyna regulować przedszkole, a później szkoła. Wspólne zabawy i gimnastyka to najlepsze formy dbania o prawidłowy rozwój fizyczny i jeden z najpopularniejszych sposobów hartowania organizmu. Ruch jest ważnym czynnikiem dla prawidłowego rozwoju dzieci w aspekcie fizycznym, umysłowym, jak również zdrowotnym. Wpływa kompleksowo na ich rozwój, jak również posiada walory wychowawcze.

Sprawność ruchowa jest wspaniałą formą kształtowania nawyku dbania o własne zdrowie, a dzieci sprawne ruchowo charakteryzują się lepszą koordynacją ruchową i piękniejszą sylwetką. Odnosi się to do zręczności ruchowej całego ciała, poczucia równowagi, umiejętności pokonywania przeszkód. Działania dziecka już w kilku pierwszych latach życia mają ogromny wpływ na to w jakim stopniu rozwinie ono rozmaite zdolności.

Zajęcia są dostosowane do chęci, możliwości i zaangażowania dzieci. Ćwiczenia są dla dzieci przyjemnością i źródłem radości , towarzyszy im odpowiednia atmosfera wzajemnej życzliwości, przyjaźni a także wyrozumiałości.

Gimnastyka dla Smyka to codzienna dawka ruchu, dzięki której Amisiaki bardzo przyjemnie rozpoczynają każdy dzień. Na tych zajęciach ćwiczymy w grupach, w parach i indywidualnie. Codziennie na przedszkolaków czekają inne wyzwania, nowe zestawy ćwiczeń, tory przeszkód, wyścigi, akcesoria do zabaw i muzyka. Nigdy się nie nudzimy!