Terapia surdopedagogiczna

Terapia surdopedagogiczna skierowana jest do dzieci z wadą słuchu (w tym z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego CAPD) oraz zaburzeniami mowy wynikającymi z wady słuchu. Głównym jej celem jest rozwijanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności komunikacji, uwrażliwienie resztek słuchowych oraz trening słuchowy. Ponadto terapia surdopedagogiczna pozwala na stymulację rozwoju poznawczego oraz emocjonalno – społecznego. Terapia obejmuję m. in.:
– ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne,
– ćwiczenia aparatu mowy,
– ćwiczenia pamięci słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej,
– ćwiczenia słuchu fonematycznego,
– ćwiczenia słownikowe,
– ćwiczenia w mówieniu i pisaniu oraz usprawniające technikę czytania.

Jak każda terapia pedagogiczna, terapia surdopedagogiczna wspomaga również koncentrację uwagi, rozwija logiczne myślenie czy korzystnie wpływa na procesy myślowe.