Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

W ogólnym stwierdzeniu, pracę psychologa przedszkolnego można ująć, jako otaczanie opieką psychologiczną wszystkich dzieci, uczęszczających do przedszkola.

Czyimi problemami zajmuje się psycholog przedszkolny?

dzieci                                       rodziców                               nauczycieli

Podstawowe działania psychologa:

 • prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi
 •  rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia;
 • prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci
 • konstruowanie samodzielnych – lub przy współudziale innych nauczycieli – opinii psychologicznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka
 • wspieranie mocnych stron dziecka
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania przedszkolaków,
 • współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa oraz warsztatów psychologicznych dla rodziców, wspieranie rodziny w celu stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dziecka i terapii zaburzonych sfer
 • prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli I rodziców

W ciągu całego roku prowadzi poradnictwo psychologiczne dla rodziców oraz konsultacje z pedagogami specjalnymi, wychowawcami grup i  nauczycielami przedszkolnymi.

Opieka psychologiczna w przedszkolu polega na stymulowaniu rozwoju psychicznego dzieci poprzez indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych i percepcyjnych oraz pomocy w pokonywaniu trudności interpersonalnych i problemów emocjonalnych.