29.04.2022 Legendy

Tym razem tematem tygodnia w   grupie 5 były legendy.
Dzieci poznały tą o Smoku Wawelskim, Złotej Kaczce i Królu Popiele.
Była to dla nas okazja to utrwalania i rozwijania różnych umiejętności. Dzieci wykorzystując  bohaterów legend, rozwijały orientację przestrzenną układając ich w różnych miejscach:  nad, pod, obok krzesła. Ćwiczyły układanie sekwencji, uczyły się co to znaczy krótszy i dłuższy oraz budowały z klocków według wzoru, próbując  zbudować wieżę Króla Popiela.                                              Udało nam się t

eż wykonać prace plastyczne,  Złotą kaczkę no i oczywiście Smoka Wawelskiego, którego wykorzystaliśmy również  do zabaw  oddechowych.