2021.02.25. Zwierzęta Świata

Amisiaki z grupy Kotów i Sówek zrealizowały zajęcia „Zwierzęta Świata”. Ciocie opowiedziały dzieciom o zwierzętach występujących w różnych częściach świata. Dzieci słuchały odgłosów niektórych zwierząt oraz wykonały pracę plastyczną „Papuga” z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych. Powstałe prace były niezwykle kolorowe, a  tworzenie ich było dla dzieci miłą nauką i zabawą.