2020.01.24. Zwierzęta zimą

Amisiaki w poszukiwaniu zwierzątek, które nie zapadają w sen zimowy. Tego dnia rozpoczęliśmy zajęcia od pracy z tablicą multimedialną. Dzieci łączyły w pary, wyszukiwały elementy spośród innych, zaznaczały różnice. Następnie przyszedł czas na trochę sensoryki, na podświetlanym panelu w mące wyszukiwaliśmy obrazków ze zwierzętami, które zimą spotykamy w polskich lasach i nie tylko. Naszym zadaniem było odgadnąć jak to zwierzę się nazywa i naśladować sposób w jaki się porusza. Następnie tworzyliśmy wspólnie dużą pracę plastyczną pod tytułem „Zimowy pejzaż”. Naklejaliśmy obrazki ptaków i ssaków na zimową polanę wśród narysowanych pastelami drzew. Jednak najfajniejsza była zabawa w mroźnej scenerii, wśród zwierząt arktycznych układaliśmy kostki lodów, siedzieliśmy na saniach, a nawet chowaliśmy się w białym igloo. Z każdej ze stron otaczały nas zwierzątka: pingwiny, mors, foka, niedźwiedź polarny, wół piżmowy oraz puchacz  śnieżny.