2019.05.19. Terapia Przez Sztukę – Amisiaki Na Wsi

Na zajęciach terapii przez sztukę tematem przewodnim były: „Zwierzęta z gospodarstwa domowego”. Dzieci grały na instrumentach do utworów, w których występowały naturalne odgłosy przyrody i odgłosy zwierząt domowych. Dzięki tym zabawom dzieci doskonaliły sprawność fizyczną, koordynację ruchową i orientację przestrzenną. Tym razem korzystaliśmy  z elementów metody pracy dr Maciej Kierył.