2019.03.21 PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W SALI SÓWEK

W dniu 21 marca 2019r. w sali Sówek w grupie 3 i 4 odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Tematem zajęć był „Pierwszy dzień wiosny”. Podczas zajęć dzieci pochwaliły się swoim rodzicom nabytymi  umiejętnościami i zdobytą wiedzą od czasu poprzednich dni otwartych. Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od porannego kręgu, wyjaśnialiśmy dzieciom, że już mamy porę roku WIOSNĘ, następnie przyczepiały na tablicy: dzień tygodnia, miesiąc i atrybuty wiosny oraz sprawdziliśmy listę obecności. Kolejnym etapem naszych zajęć były zajęcia dydaktyczne podczas których nasze przedszkolaki pochwaliły się znajomością wiosennych kwiatów. Na pytanie  „Co lubi wiosna?”  – wskazały jej symbole i dopasowywały do planszy. Ponieważ mamy teraz miesiąc marzec, wyjaśnialiśmy naszym przedszkolakom przysłowie „ W marcu jak w garncu”. Najpierw omówiliśmy zjawiska atmosferyczne wspomagając się przygotowanymi wcześniej symbolami, a następnie wsłuchiwaliśmy się w odtwarzane odgłosy np. wiatru, deszczu, błyskawicy, grzmotu a dzieci rozpoznając te zjawiska atmosferyczne  wrzucały do garnka. Dzieci również pracowały przy tablicy multimedialnej rozwiązując wiosenne karty pracy. Nie zabrakło również zabaw muzyczno-ruchowych takich jak: Piosenka z pokazywaniem „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy”, „Maszeruje wiosna” oraz wspólne przywitanie pory roku piosenka: „Witaj Wiosno…”. Kolejnym etapem naszych zajęć było wykonanie pracy plastycznej. Dzieci wraz z rodzicami wykonywali  pracę pn.„BOCIANY” . Bardzo dziękujemy rodzicom  za przybycie i aktywny udział w zajęciach.