2018.09.18. Bezpieczeństwo przede wszystkim – Biedronki

Biedroneczki wskoczyły już wskoczyły w wir nauki. Ten rok szkolny zaczęliśmy od przypomnienia sobie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze. To bardzo ważna rzecz, każde z dzieci żeby dotrzeć do przedszkola musi poruszać się przez ulice, chodniki i przejścia dla pieszych. Wszystkie dzieci powinny rozróżniać stronę lewą od strony prawej. To wszystko właśnie na tych zajęciach było ćwiczone i powtarzane. Każdy został poddany testowi przechodzenia przez przejście dla pieszych, wszyscy zaliczyli ten test śpiewająco.