2018.05.10. Teatrzyk u Jeżyków

Na zajęciach dydaktycznych u Jeżyków gościł Trampolinek-pacynka, co wywołało uśmiech na twarzach dzieci. Tego dnia był wystawiony teatrzyk. Podczas przedstawienia Trampolinek wcielił się w rolę zapowiadającego. Wystawione przedstawienie nosi tytuł „Trzy Małgorzatki”, jego akcja odgrywa się w lesie. Bohaterki opowiadania po drodze miały bardzo ciekawe przygody, przez co zgubiły się w lesie. Na szczęście w odpowiedniej chwili usłyszały dzięcioła, który pomógł im się odnaleźć. Nasze przedszkolaki były zachwycone teatrzykiem. Z zaangażowaniem odpowiadały na pytania, które kierował do nich Trampolinek. Dzieci udzielały bezbłędnych odpowiedzi, gdyż bacznie obserwowały i słuchały przedstawienia.