2017.02.17. Kim będę? Piekarzem? – uczymy się zawodów w gr I i IV

Na zajęciach w grupie  I i IV dzieją się same interesujące rzeczy. Ciocie starają się aktywizować dzieci, włączać je do czynnego działania. W ostatnim czasie  na naszych zajęciach zapoznawaliśmy dzieci
z przedstawicielami  różnych zawodów: kucharz, piekarz.  Świetnie się przy tym bawiliśmy, odmierzając, przelewając i  szykując kanapki na śniadanie.