Odruchy twarzy

Terapia dr S. Masgutowej pozwala skutecznie rozluźnić napięcia mięśni, ścięgien i stawów w obszarze ustno- twarzowym. Jej efektywność jest doceniana przez terapeutów i rodziców. Integracja Odruchów Twarzy jest jednym z elementów całościowej metody dr S. Masgutowej.

Warsztat ten stanowi podstawę w pracy logopedów i neurologopedów.

 

 

CZYM SĄ ODRUCHY TWARZY?

Twarz jest bardzo istotnym elementem naszego ciała i bierze udział w wielu funkcjach takich jak: przyjmowanie pokarmu, zorganizowanie wzrokowej i słuchowej percepcji, emocjonalna ekspresja (uczucia), artykulacja dźwięków (mowa). Podstawą prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju tych funkcji są właśnie odruchy twarzy. Pomagają nam one aktywizować mechanizmy i procesy:

  • obronne (dające poczucie bezpieczeństwa i komfortu)
  • rozwojowe (pomagające w kształtowaniu się ruchowych schematów twarzy oraz funkcjonowaniu narządu mowy)

Ograniczenie w możliwości porozumiewania się językowego-słownego wiąże się najczęściej z utrudnieniami o podłożu fizjologiczno-anatomicznym, psychicznym lub społecznym. Odpowiednio wczesne objęcie opieką terapeutyczną dziecka pozwoli zapobiec rozwijaniu się lub pogłębianiu deficytów twarzy i narządów mowy. Wczesna pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością pozwala uruchomić wszystkie potencjalne rezerwy procesu rozwojowego, przez co staje się ono sprawniejsze ruchowo oraz dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie.

Program przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.